1 november 2013

Att vara i luven på språket

Två personer bråkar. De är oense om allt. De är till och med oense om hur oense de är. "Nej, jag håller inte alls med dig", säger den ene, medan den andre tycker att det hela handlar om petitesser.

Inga föremål kastas. Ingen är det minsta våldsam. Skulle du säga att de är i luven på varandra?

Svaret på frågan hänger på vilka bilder du får av uttrycket. Kanske har du tidigare hört att två personer ofta brukar beskrivas som att de ofta kommer i luven på varandra. Om du tänker på dem är det sannolikt att du jämför: "Nej, det verkar inte alls som faster Beata och tant Fredrika. De låg verkligen i luven på varandra!".

Hur såg deras bråk ut? Eller var det en strid?

I vilket fall som helst funkar nog uttrycket. Det är inget att bråka om. Eller? Men vad betyder ordet luven i uttrycket i luven på varandra?

Som enskilt ord är luven i det närmaste bortglömt. Det är ett ålderdomligt ord för 'lugg', gärna lugg av det tjockare slaget. I dagens svenska finns ordet bara kvar i den bestämda och singulara formen, luven. Ordet, som har en dialektal historia, kan också syfta på håret på ett djurs huvud.

Men framför allt lever ordet kvar i uttrycket. Historiskt sett finns det dock en rad varianter. Och det hänger delvis på verbet. Fara, flyga, ryka, springa är verb som listas i Svenska Akademiens ordbok som möjliga inledningar på i luven på någon, medan verben falla, flyga och rusa listas som ännu mer ålderdomliga inledningar på någon i luven.

Alla dessa uttryck betyder 'börja slagsmål/strid/tvist/ med någon' eller rent av 'anfalla' eller 'överfalla'. Det kan också vara mer eller mindre oavsiktligt, då med verben råka och komma. En helt bortglömd form är den som uttrycker vilja, vilja någon i luven.

En helt död form är draga någon vid luven som helt enkelt betyder att man tar någon i håret och släpar denne med sig. Om man associerar ditåt får man helt klart våldsamma bilder av uttrycket, precis som hugga någon i luven. Men det säger ju heller ingen längre. Idag är det de betydligt lugnare verben ligga och vara som gäller.

Ligga i luggen? Vara i luggen? Är det så vi ska förstå det? Nej, men det kanske hjälper att tänka på "(försök till) hårdragning", som Svenska Akademien skriver. På sin höjd! Det kan också handla om distanserat fiendskap. Det är med andra ord fullt möjligt att ha en tvist om betydelsen av dessa bildliga uttryck, precis som man kan bråka om vad bråk betyder.

Uttryck friseras med tiden.

Klipp dej och skaff' dej ett riktigt jobb!
(Svenne Rubins)

1 kommentar:

Eva Ålund sa...

Kan ordet "luva" ha samma anknytning ( som lugg/hår?)