5 september 2012

Snus är snus!

"Utan snus i två dagar försmäktar vi på denna ö", säger Pippi Långstrump till Tommy. Han har fått i uppdrag att skriva ett meddelande för en flaskpost, så att de kan få hjälp att komma hem. Men han protesterar genast: "Det är ju inte sanning!".

Det här citatet i "Pippi Långstrump går ombord" (1946) är en parodi på logiken och språket, precis som det är en parodi på det sunda förnuftet. Tommy är självsäker men inte tillräckligt förnuftig. Han är, med andra ord, snusförnuftig. Det han saknar är erfarenhet, precis som lillgamla barn. Men vad är det där sunda förnuftet som Pippi alltid parodierar på sitt väldigt speciella sätt? Det är en stor och svår fråga. Enklare är det att konstatera att Pippi tänker som en upplysningsfilosof. Hon betonar erfarenheten och ifrågasätter ideligen auktoriteter. Att inte göra det – att fastna i tankemässig slentrian – är att vara snusförnuftig. Pippi vill att vi ska filosofera själva!

Snusförnuftiga kan också vuxna vara. Eller är det kanske vuxna som är det mest? Min sinnebild av en snusförnuftig typ är en person som har ersatt all leklust och fantasi med stränga regler och "självklara" sanningar, inte minst språkliga sådana. Men framför allt är personen torr – och det är det som snus betyder i ordet snusförnuftig, faktiskt. Det är alltså inte dagens fuktiga snus som åsyftas, utan den äldre formen av snus som man i finfördelad pulverform drog in genom näsan. Snus har en snustorr historia, men den är fin som snus, om man så säger.

Att man kan betrakta saker och ting på olika sätt är Gustaf Frödings dikt "Idealism och realism" (1894) ett exempel på. Slutet på den lyder:

Men strunt är strunt och snus är snus,
om ock i gyllene dosor,
och rosor i ett sprucket krus
är ändå alltid rosor.

Vad Pippi har gemensamt med Fröding får var och en fundera på. Det här inlägget avslutar jag nu med ännu mera snus. Jag gör det genom att citera Kjell Höglund som i låten "Domens dag" (1989) anspelar på Frödings ord (och kanske även Pippis). Vad är det att vara förnuftig, egentligen?

du sköter dig själv och skiter i andra
och hoppas att du ska stå rycken
men rosor är rosor och snus är alltid snus
(Kjell Höglund)

Inga kommentarer: