27 juli 2012

Lite si och så!

Ibland är det si. Ibland är det så. Det är lite si och så!

Uttrycket ”si och så” betyder att något både är dåligt och bra. Någon djupare förklaring behövs inte, liksom.

Det kan också vara så att "si och så" är allt man kan säga. Det kan vara lite känsligt att något är lite si och så. Och lite si och så är också etymologin. Den bra delen är att si är en ombildning av ordet , som si alltid har som följeslagare. Den dåliga delen är att analysen bara är sannolik. Man är lite osäker. Det känns inte helt bra, helt enkelt.

jag undrar hur ni mår
och ni svarar si och så, det kan va jobbigt då och då
(Mimikry)

Inga kommentarer: