25 juni 2012

[Uttrycket] Få en syl i vädret

Om någon har ett välsmort munläder kan det kan vara svårt att få en syl i vädret. Och någon som har ett munläder är Carlsson i Hemsöborna. Han är mycket talför. Han är slängd i käften. Han kan snacka, helt enkelt. Så här skrev August Strindberg år 1887:

"Och så började han spelet, begagnande sin överlägsna talförhet, under det Ida plockade ved och stickor i vedbärarn, så att Norman inte fick syl i vädret."

Det här är faktiskt ett historiskt ställe i den svenska litteraturen och språkhistorien. När Strindberg skriver detta gör han något häftigt – han skapar det odödliga uttrycket få en syl i vädret! Han gör det i en bisats i det tredje kapitlet.

För att förstå vad som menas med uttrycket behöver man veta att en syl är ett smalt, spetsigt och vasst redskap som man använder för att göra hål med i läder, men även i mjukare material. Utan en syl kan det vara svårt att sticka hål. Och utan en syl finns det inte någon möjlighet att sticka hål på en diskussion.

Det är alltså ett bildligt uttryck eller idiom. Att inte få en syl i vädret betyder alltså att andra pratar så mycket och så oavbrutet att man inte lyckas bidra något själv. Man får tänka sig att luften är så förtätad av ord att det inte ens går att sticka upp en sylspets mellan två personers samtal. I Hemsöborna är det Gusten som inte får en syl i vädret när drängen Carlsson och tjänsteflickan Ida samtalar. Det finns inget utrymme för honom att sticka hål på munlädret, skulle man lite skämtsamt kunna säga.

Att det är Strindberg som "uppfinner" uttrycket är egentligen föga förvånande. Strindberg anses ofta vara den som moderniserar hela svenska språket vid det förra sekelskiftet. Med all rätt. Det är till och med så att han brukar ses som själva gränsen mellan yngre nysvenska och nusvenska, eftersom Röda rummet (1879) är den första moderna svenska romanen. Men det var med just Hemsöborna som han nådde den verkligt stora publiken.

Nog sagt! Det här var mitt bidrag till Strindbergsåret. Så nu har jag fått ett ord med i laget. Vilket är ditt?

Han är inte tysta ordets man, han är för blyg
(Strindbergs)

Inga kommentarer: