18 maj 2012

[Ordet] Dilemma

Du har hamnat i en problematisk situation. Det problematiska ligger i att du bara har två alternativ och båda alternativen kommer att ge negativa konsekvenser. Och du måste välja!

Du har hamnat i ett verkligt dilemma.

Och jag skriver "verkligt" av en orsak. Ett dilemma behöver inte bara ha två dåliga alternativ för att vara ett dilemma. Men historiskt har det bara handlat om två olika alternativ. Det förstår man om man kollar på den ursprungliga betydelsen av ordet.

Eller ska vi säga den antika betydelsen? Dilemma är nämligen riktigt gammalt och grekiskt. Det kan översättas till 'tvådelad försats' eller 'dubbelpremiss', då di betyder 'två' och lemma betyder  just 'försats' eller 'premiss'. Det handlade från början om en sorts ful argumentation hos de så kallade sofisterna, vilka var en sorts retoriker eller simpla ordvrängare. Argumentationen går ut på att ge någon två alternativ, där dennes val kan klandras oavsett vad som väljs:

Pengarna eller livet? Vad väljer du? Livet? Ingen kan leva utan pengar!

Den här retoriska betydelsen är knappast bruklig idag. Något mer levande är en betydelse som hör till logiken, vilken förklaras enklast med en annan typ av fråga:

Har du förlorat dina horn?

Du kan svara på två sätt – ja eller nej. Fundera!

Klar? Denna typ av fråga har kallats för "hornslut" eller en "snärja", då den tillfrågade svarar felaktigt oavsett vad som väljs. Slutledningen ut så här: A eller B, om A så C, och om B så C, alltså C. Det är alltså en fråga med två alternativ, en disjunktion, som leder till samma resultat eller slutsats.

Etymologin innehåller alltså retorik och logik. Det är så vår nutida betydelse har skapats. Om man bläddrar i Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien, finner man att dilemma är en "svår valsituation, vanl. på grund av att motstridiga krav måste uppfyllas". Det här med "motstridiga krav" är kanske lite svårt. Enklare är att tänka sig att man kommer att göra åtminstone någon person illa oavsett vad som väljs. Ett dilemma handlar alltså om ett svårt etiskt val.

jag sitter i mitt elfenbenstorn och kliar mina svarta tangenter
och väljer mellan självbedrägeri och hyckleri
(Kjell Höglund)

1 kommentar:

Rita sa...

Mycket trevlig läsning, ser fram emot nya spåännande inlägg.