26 juli 2011

[Uttrycket] Gilla läget

För drygt två år sedan skrev jag ett inlägg om uttrycket "gilla läget", vilket glädjande nog är ett av mina mest lästa sedan dess. Tyvärr blev det dock för hastigt skrivet. Här kommer därför ett mer utvecklat resonemang – för gilla läget kommer jag aldrig att göra. Man ska försöka ändra det som man är missnöjd med.

"Gilla läget" är både en klyscha och ett modeuttryck. Det kan antingen ha en ganska intetsägande innebörd eller ha en outsagd mening. Att "gilla läget" har denna dubbelnatur är en av anledningarna till att jag skyr det som pesten. Språkvetenskapligt kallar man ibland dylika uttryck för idiom, vilket betyder att orden bildar en fras med en egen innebörd. Ett idioms innebörd framgår alltså inte av de ingående ordens betydelser. Ett välkänt idiomatiskt uttryck är "kila runt hörnet", som ju betyder 'dö'.

Om man slår i Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien, kan man hitta följande definition: "Acceptera omständigheterna som de är och inte protestera o.d.", vilket stämmer bra med min uppfattning. Problemet är dock användningen av det, eftersom ett uttryck tolkas utifrån det sammanhang eller den kontext det yttras i. För det är just i vissa vardagliga sammanhang som ovanstående förklaring blir lite väl knapphändig.

Allt detta förklaras enklast genom härledningen. Uttrycket är nämligen från början militäriskt. Och som var och en vet är det förstås en himmelsvid skillnad mellan att protestera som underordnad i en militär hierarki och att protestera som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Och lägg därtill att militären menar att det lönlöst att klaga på det som inte går att göra någonting åt. Det kan handla om att man inte ska gnälla på det kalla vädret, utan istället göra upp en eld, till exempel.

Till vardags använder vi dock inte uttrycket på detta sätt, utan blir istället – med det militära som mönster – ett uttryck för den som vill utöva härskarteknik. "Gilla läget" har alltså drag av domesticerande eller dompterande, vilket är den outsagda meningen. Således handlar det om likgiltighet och styrande. All strävan som ligger bortom den omedelbara horisonten är fåfäng, ungefär. Och att hoppas är att hoppas för mycket.

"Gilla läget" är också sådant som karriärister säger till varandra med något falskt och oärligt i blicken. Men framför allt används det av personer som anser sig ha en högre ställning. Det är något som en chef kan säga till en anställd när denne får sparken efter en lång och trogen tjänst: "Gilla läget! Se det som möjlighet!" När det sedermera används i småprat blir det till en klyscha som blott antyder ovanstående förhållanden.

Positivt tänkande, säger någon annan att det är. Dumheter, säger jag. Naturligtvis är det bra att tänka positivt, men positivt tänkande är inte samma sak som lättsinne eller fåvitska föreställningar. Det är som om vissa inbillar sig att motsatsen till att "gilla läget" är gå ner sig i ett gyttjigt moras, när de själva högtidligt hyllar den intorkade lerans läkande kraft som om det vore en skänk från ovan. Nej, om man hela tiden ramlar ner i sörjan gör man klokt i att försöka ändra sin färdplan efter bästa förmåga. Man ska inte börja leta positiva bieffekter eller tillbe kartan som uppenbarligen inte stämmer med verkligheten.

Så, gilla inte läget! Säg ifrån! Man kan inte låtsas att det dåliga var bra. Det som är dåligt är dåligt, hur man än vrider och vänder – eller vänder och vrider – på det. Och något dåligt kan man inte gilla. Varför inte försöka ändra det till det bättre istället?

i det nya riket, är tystnaden sista skriket,
gäller det att gilla läget, får den som sparkas starta eget
(Blå Tåget)

2 kommentarer:

Unknown sa...

Att "gilla läget" är snarare just det. Min sambo har just brutit armen och det är ju inte så kul. Men det är ju inget man kan göra ngt åt och det går inte att ändra på. Så det är bara att gilla läget! Det har inget med hierki att göra eller någon underlägsenhet. Precis som när vi var i England för ett par veckor sedan. Ingen idé att sura över snöstorm och minusgrader, bara att göra det bästa av situationen - dvs att gilla läget!

/ B

Rickard sa...

Bjarne, jag skriver om uttryckets ursprung, och det är militäriskt. Jag har inga problem med att "gilla läget" används om förhållanden som inte går att göra något åt, som vädret, exempelvis. Men uttrycket används inte alltid så. Ibland kan det vara idé att "ogilla läget", om läget kan ändras, förstås.