17 april 2010

Ja, jag säger då det

Finns det någon som har funderat på "ja, jag säger då det" någon gång? Det är tämligen innehållslöst. Det verkar dock som om uttrycket har ett speciellt användningsområde. Jag ser det som en markering att klagosången inom kort är över, att man inte har något mer att kommentera i ämnet.

Och apropå att kommentera så tänkte jag på det här med att kommentera bloggar. Det verkar finnas en kutym för att svara på kommentarer som man får. Man ska tydligen göra det i den kommenterande personens egna blogg, om någon sådan finns. Jag har aldrig fattat varför, eller gjort det själv. För en utomstående kan ju konversationen bli helt obegriplig.

Ja, jag säger då det. Vad säger du? Jag gillar att få kommentarer, även om jag inte alltid svarar.

Du som hade allt att säga
säger ingenting
(Thåström)

3 kommentarer:

Olof sa...

Det vore ju som "att du svarar på nåt annat när man frågar hur du mår", för att låna en strof från Lokes Allt du är. Jag är inte bekant med den kutymen, och som du skriver skulle ju konversationen bli obegriplig.

Jag har inte använt det själv, men vissa bloggsystem har stöd för att länka inlägg eller kommentarer, trackback, som kanske gör sådana "konversationer" begripligare.

Rickard sa...

Olof: Ah, trackback kände jag inte till. Jag bävar inför viss bloggning – bloggbävning.

Unknown sa...

En dam besøkte mig från Norrland och hon sade pløtsligt, efter lite tystnad, ''Ja, jg sæger då det!''. Det var fantastiskt. Jag hade inte hørt det sen jag var liten och så upptæckte jag medetsamma att det ju var min mamma sonm sade så, och jag hade också sagt det en del till en viss ålder och sen glømt det och inte anvænt det mera. Min mamma kom från Væst-jæmtland. Damen sade att det ær ett typiskt Norrlændskt uttryck. Jag tror att det markerar att man haft några tankar om något som man nu slæpper och så ska man gøra något annat, eller bara något man sæger efter man tænkt och nu riktar sin uppmærksamhet utåt.
Jag blev så glad nær jag hørde det igen som min mamma varit død sen 1976. Hon var lika gammal som jag ær nu nær hon gick bort pga cancer-medicin.