18 mars 2010

[Ordet] Definition

Definitioner är kul. Därför har jag en förkärlek till ordböcker och lexikon. I min ägo finns det, förutom rena ordböcker, synonym-, antonym -, slang-, citat-, ordspråks-, etymologi-, korsords- och rimlexikon, när det kommer till svenska språket alltså. I övrigt har jag några andra ordböcker, några handböcker i litteratur, ett musik- och ett filosofilexikon.

För ungefär en månad sedan köpte jag Svenska Akademiens relativt nya ordbok i två band, Svensk ordbok (SO). Det kan vara det bästa köp jag har gjort. Den innehåller över 100 000 definitioner – eller betydelsebeskrivningar, som de själva skriver i reklamtexten. Är det månne en bra definition av definition? Ordlistan, som ofta brukar nöja sig med att ange ordklass och böjning, skriver:

definition s. -en -er

Ingen definition där alltså. Om man så slår i SO så står det: "avgränsning och bestämning av betydelse, hos ord el. annat språkligt uttryck". Sedan lägger de till att det även kan vara allmännare. Med avgränsning vill de väl mena, med exemplen som ledtråd, att en bra definition är en beskrivning som varken är för snäv eller för vid. Ordet betydelsebeskrivningar står för övrigt inte att finna.

Att definiera definition är svårt, svårare än Akademien vill påskina. Det är ju svårt med tanke på hur flertydiga ord är och hur väldigt få absoluta synonymer det finns. Det är mer filosofi än språkvetenskap. Nog för att jag har god lust att redogöra för alla definitionsvarianter, men någonting säger mig att en genomgång av Sokrates metod inte hör till definitionen av bloggande.

Så låt oss nöja med Akademiens korta definition. Ordböcker kan ju inte vara hur omfattande som helst – det är en definitionsmässig sanning. Var går storleksgränsen för böcker? Och hur många får man ha?

ni har makten, jag har orden
jag har orden i min makt
(General Knas)

Inga kommentarer: