16 mars 2009

Anledningen slarvades bort

På förekommen anledning vill jag hävda att en förkommen bokstav kan leda till rätt roliga meningar.

I föregående mening betyder som bekant förekommen ungefär samma sak som 'påträffad'. Om man råkar glömma en liten mjuk vokal i mitten så blir det förkommen istället, som betyder 'borttappad' eller 'bortslarvad'. Det är ju inte riktigt samma sak.

Det må väl vara hänt om det bara är på bloggar och forum som denna felstavning förekommer, men lite snabba sökningar visar att det faktiskt finns några auktoriteter som borde skämmas för sitt slarv. Vad betyder dessa meningar egentligen?

"N.N. låter på förkommen anledning påminna om vad han meddelat tidigare." – KTH, Medieteknik

"Studenten har själv ansvar att kontakta läraren på förkommen anledning." – Malmö högskola

"På förkommen anledning väljer vi att på detta sätt att gå ut med följande information." – SMHI