24 november 2008

På drift

Det är en språklig lag att ord och uttryck förkortas med tiden. I ungdomars språk, där t.ex. bara blir ba, är förkortningarna legio. Men samtidigt som orden reduceras kan också användningsområdena ändras.

Då jag inte är överdrivet bevandrad i språket som ungdomarna i Stockholm kör idag, är det möjligt att följande uttryck är gammalt som gatan, men ändå. Min observation är i alla fall följande: "Jag driver med dig" har blivit "jag driver", rätt och slätt. Det har jag hört sägas av ungdomar vid tre tillfällen nu. Senast verkade dock talaren använda uttrycket något annorlunda. Istället för att med uttrycket förklara för kamraten att hon skojade, verkade hon försöka mildra en medveten osanning genom att låta påskina att allt var på skoj.

Uttrycket "att driva med någon" lär väl förresten vara en gammal reducering av "att driva gäck med någon", om nu någon påstår att det var bättre förr alltså. Språket är ständigt på drift. Det är bra.

Inga kommentarer: